Med intelligent målerdata kan forsyningsselskaber skabe større værdi for deres brugere. Ved at måle og indsamle data om energi-flowet og tilstanden i distributionsnetværket, kan forsyningsselskaber få indsigt i, hvordan de kan skabe mere værdi for deres brugere.

Benytter man som forsyningsselskab muligheden for at indsamle målerdata, kan man optimere driften og skabe større effektivitet helt ud til brugerne. Det er alfa og omega at forsyningsselskaber har kendskab til, hvordan netværket hænger sammen, og hvor meget energi der bruges i netværket.

For at kunne yde det bedste stykke arbejde og få mere værdi af det arbejde, der lægges i forsyningsselskaber, kan forsyningsselskaberne understøtte deres arbejde ved hjælp af målerdata. På den måde opnår man en mere præcis afregning og kan derfor yde større kundeservice, som retter sig mod den enkelte kunde og deres behov. Desuden giver det mulighed for nemt at kunne identificere defekte eller forkert indstillede varmeinstallationer og overvåge temperaturniveauet i distributionsnetværket. Med målerdata kan forsyningsselskaberne også have overblik over, om der skulle ske lækager og rykke ud så hurtigt som muligt, når det sker. Samtidig kan man identificere, hvor og hvorfor der sker varme- og/eller vandtab i forsyningsnetværket. Dette skaber også større slutbrugerinvolvering og gør forsyningsselskaberne i stand til at foretage beregninger på, om man kan modellere på bygninger, så de får et mere effektiv udbytte af forsyningen. Til slut kan man også se en reduktion af spidsbelastninger.

Intelligent målerdata er således et must inden for forsyningsbranchen. Ved at bruge målerdata fornuftigt, kan man opnå en lang række fordele både for forsyningsselskabet selv og dets kunder.

Man bliver i stand til at foretage justeringer på basis af meget detaljeret viden om distributionsnetværket, hvis man benytter sig af intelligent målerdata. Det er kun muligt at optimere systemer m.v., hvis man er 100% klar over, hvor problemet ligger, og hvad der konkret skal gøres ved det.

Med hyppige og løbende målerdata kan forsyningsselskaber hele tiden have overblik over forsyningsvilkårene og justere efter det. Ved at overvåge distributionsnetværket, indsamles der store mængder data, som er uvurderlige for et forsyningsselskab. Man bliver i stand til at se, om slutbrugernes forbrug udvikler sig som forventet hen over året, og om der skulle ske uhensigtsmæssige lækager, som man ellers ikke ville kunne opdage nær så hurtigt. Intelligent målerdata er således også et godt initiativ for slutbrugerne. Det giver mulighed for at individualisere den service, som forsyningsselskaberne giver deres kunder, fordi man netop har indsigt i hver husstands specifikke forbrug.