Kirkedrift.dk er først og fremmest skabt for at informere og servicere beslutningstagere og medarbejdere i de danske kirker. På denne hjemmeside kan du bl.a. finde gode råd til vedligeholdelse og restaurering af kirker og ikke mindst henvisninger til kompetente leverandører med kvalitetsprodukter. På trods af at der er rigtig mange kirker i Danmark, så er restaureringen trods alt en niche og specialitet – set i forhold til den samlede mængde af byggerier og restaureringer i landet. Netop derfor er det så væsentligt og brugbart at have et site, der omhandler dette særlige område. Det kan være dyrt at lave fejltagelser i renoveringer eller valg af leverandører. Det er tidsbesparende og munder ud i et bedre slutresultat, hvis man på forhånd indhenter viden og drager nytte af andres erfaringer.

Luftfugtighed, materialer til istandsættelse og lydudstyr 

I de nyeste artikler på Kirkedrift.dk kan du bl.a. læse om luftfugtighed, og hvordan den påvirker indeklimaer og materialer i kirken. Der er også rigtig gode råd om blandingsforhold til fine og grove mørtler, håndtering af kalkningen af kirker, samt de materialer, du bør købe og anvende afhængigt af en kirkes tilstand og de skader, der skal repareres. Selvfølgelig får du også at vide, hvor du kan købe de bedste materialer. Det nyeste indslag handler om Skoven Kirke, som har fået nyt lydudstyr. Der er en helt særlig akustik i de danske kirker, som både kan være helt vidunderlig, men også problematisk, fordi den til tider er rungende. I store kirker kan det tillige være svært at høre, hvad der bliver sagt, hvis der ikke anvendes det rette lydudstyr. Det er selvfølgelig uhyre vigtigt, at bl.a. prædikener, begravelses- og bryllupstaler kan høres. Desuden er salmesang jo en smuk og integreret del af kirkelige handlinger, som ikke skal støjforurenes af dårlig lyd. Endelig bruges mange kirker også til koncerter for lokalbefolkningen, så lyden i kirkerummet bør altid prioriteres højt. Kirkers arkitektur fordrer en ekstra opmærksomhed på lyden, og det kan du altså også få gode råd til på Kirkedrift.dk. I leverandørguiden kan du se flere annoncer omhandlende lyd- og AV-udstyr til kirkerummet. Kig også på de øvrige annoncer. Måske vil du få øjje på noget, som du har brug for nu eller evt. vil få brug for senere. Det er godt at være på forkant inden for sit arbejdsfelt. Kig løbende på denne oplysende hjemmeside, https://kirkedrift.dk/, og lad dig inspirere og informere til gavn for din kirke. God fornøjelse.