Som et led i at nedsætte det danske CO2-udslip er der kommet nye krav til målinger i bolig- og erhvervsejendomme. Det betyder, at der, i ejendomme med flere bolig- eller erhvervsenheder, skal installeres målere til måling af varmtvandsforbruget. 

Har din ejendom allerede en varmtvandsmåler, skal du bare fortsætte, som du plejer. Har du ikke en måler, fordi det er for dyrt eller teknisk umuligt at installere den, så fordeles udgiften til opvarmning af varmt vand med udgangspunkt i de såkaldte værelseshaneandele – altså efter en fast nøgle, der ikke tager udgangspunkt i den enkelte lejligheds forbrug. Men i sådanne tilfælde skal du dokumentere, hvorfor du ikke har en måler.

Skal du have en varmtvandsmåler?

Det kan være svært at vurdere, om din ejendom skal have en varmtvandsmåler eller ej. Det skal naturligvis være teknisk gennemførligt og omkostningseffektivt – ellers giver det ingen mening.

Du kan få professionel hjælp til at svare på spørgsmålet, der indebærer, at der foretages en vurdering af rørsystemerne og de nødvendige følgearbejder. Undersøgelser og beregninger konkluderer, om det er både teknisk gennemførligt og økonomisk omkostningseffektivt – det skal det nemlig være, hvis kravet om varmtvandsmåler skal være gældende. 

Hvis resultatet af beregningerne viser, at din ejendom ikke behøver leve op til kravene om en ny måler, så fungerer beregningerne som dokumentation.

Fritagelse for varmtvandsmåler?

Om din ejendom er omfattet af kravene eller ej, afgør uddybende beregninger. Hvis installationen ikke er teknisk gennemførlig eller ikke er omkostningseffektiv, kan du blive fritaget. Som ejer af bygningen er det dit ansvar, at beregningerne udføres og en undersøgelse bliver sat i gang – og du skal til hver en tid kunne dokumentere, hvorfor du i givet fald ikke følger reglerne om målinger af varmtvandsforbruget.

Om en installation er teknisk mulig, afhænger af rørinstallationernes opbygning. Eksempelvis kan skjulte rør være til hindring for en montering.

Om det er omkostningseffektivt at installere målerne, klarlægges ved hjælp af beregninger, der viser, om udgiften til montering og drift kan tjene sig ind i løbet af 6 år.