Kommunerne arbejder aktivt for at sænke energiforbruget i private hjem. Både fra kommunalt og statsligt regi er der i årevis gjort en indsats for at få boligejere til at sænke deres energiforbrug. Denne målsætning kan på sigt være en fordel for både den enkelte borger, kommunen og miljøet, hvorfor man forsøger at skabe fælles fodslag mellem borgere og offentlige instanser. Ved hjælp af oplysningskampagner og tilbud om kvalificeret rådgivning og i nogen tilfælde økonomiske tilskud arbejdes der på at sænke energiforbruget til gavn for alle. 

KommuneEnergi.dk

På https://kommuneenergi.dk/ kan du læse en lang række spændende artikler og blogindlæg om bæredygtigt byggeri, grøn papirisolering uden farlige tilsætningstoffer, rottebekæmpelse uden gift og nybyggerier, der er energibesparende. Du kan ganske enkelt få en masse gode råd til energibesparelser, bæredygtighed i byggeri og miljørigtig vedligeholdelse samt bekæmpelse af skadedyr. Bl.a. kan du læse artiklen, “Villaen – det private fort”, hvor det fortælles, hvad der er gjort for at hjælpe borgere til at sænke energiforbruget. Fx kan du læse om muligheden for at anvende certificerede energisparerådgivere, få energitjek og evt. få en hel eller delvis finansiering af omkostningerne til sænkningen af energiforbruget. Der er virkelig meget at læse for alle, som arbejder med fx energi, byggeri, boligforeninger og i lignende brancher, men også for den almindelige borger. KommuneEnergi.dk er dog først og fremmest en leverandørguide og informationskilde til alle indkøbsansvarlige og beslutningstagere i de nævnte brancher.

EnergiTjenesten

På KommuneEnergi.dk kan du også finde henvisninger til EnergiTjenesten – en uvildig instans, der er repræsenteret i alle Danmarks regioner. Som der skrives på EnergiTjenestens forside, er der “Gode råd om alt fra sparepærer til energirigtig renovering”. EnergiTjenesten tilbyder kurser, undervisning og vejleder virksomheder i energibesparelser og miljørigtig drift. Både KommuneEnergi.dk og EnergiTjenesten er en guldgrube af viden for alle, der arbejder med energi eller byggeri. Læs og lad dig inspirere.